OM ROBERT ROLFSTED

Robert Rolfsted har gennem en årrække hjulpet både private og virksomheder som Weber-Stephen Nordic, AO og SITEL med at få hul på udviklingen af strategier, organisationer og de mennesker, der udgør en organisation.

Nøglen til successen bunder i forståelse af det enkeltes menneskes energi, som er følelserne i bevægelse.

OM PRINCIPPERNE

En af hjørnestenene i Roberts arbejde er tanken om udvikling indefra og ud, et bærende princip som gør, at han møder hver enkelt hvor de er. I stedet for at afvente eller søge de ydre ændringer, handler det om at møde udfordringer gennem udvikling indefra. Med afsæt i dette mindset arbejder Robert på at implementere HeartCoreIntelligence; det vil sige evnen til,

At forstå med hjertet – for derigennem at udnytte hjernens ressourcer bedre.

Lad os starte en dialog – klik her

“Robert gør en forskel… Jeg har oplevet utallige coaches og trænere i personlig udvikling både i ind og udland. Robert er en af de mest unikke og professionelle jeg er stødt på. Han formår at skabe et rum hvor gruppedynamikken når astronomiske højder, og folk virkelig føler at de har rykket sig. Jeg kan på det varmeste anbefale alle at gøre brug af Robert, når mennesker skal flyttes… Det virker!”

Peter Mangaard (Partner)

“I mit tidligere job som HR-manager fik jeg den sande fornøjelse at møde en mester indenfor sit fag, Og hvad er Roberts fag? Han kan i den grad rykke mennesker og organisationer. Oplevede, at Robert med sin empati og skarphed kunne matche og rykke alle typer af profiler. Med hans coachende “no bullshit” stil skaber han dybe forandringer i menneskers bevidsthed og adfærd. Han skaber energi og nye forståelser, som rykker mennesker og organisationer på både kort og lang sigt.”

Vibeke Monrath (HR manager)

HEARTCOREINTELLIGENCE – FRIKTIONSLØS FORANDRING

Vi bliver heldigvis ved at møde udfordringer i vores virksomheder og i livet. Friktionsløs forandring sigter ikke på at undgå dem. Tværtimod. Det handler om at turde gå ind i friktionen – for at opløse den. Og hente visdom og energi i situationen, så vi bliver bedre til at møde fremtidige udfordringer i et balanceret flow.

Enhver virksomhed og ethvert menneske har en kerne, et overordnet formål. Vejen til at opfylde formålet er styret af vores passioner og delmål, læringsstile, forskellige præferencer, styrker og relationer – samt af vores drivere, sprog/dialogform, strategier og de redskaber, vi anvender.

Robert Rolfsted har et unikt talent for i samspil med en gruppe at generere den styrke, åbenhed og ærlighed, der giver forståelse for og indsigt i, hvordan disse parametre spiller sammen – og imod hinanden. Hvordan fx en ubevidst angst for økonomiske eller følelsesmæssige tab kan blokere vækstmål, skabe spændinger i vores relationer og sprog – og få os til at anvende modsatrettede strategier og redskaber.

I stedet for en udvendig dataanalyse skaber Robert i samspil med gruppen en energifuld kulturanalyse indefra – hvor netop alle de normalt usynlige mekanismer træder frem. Det giver grundlag for reelle forandringer i det mentale mindset, som udgør 80% af en enhver succes.

Robert Rolfsted er eminent til at italesætte, hvad der egentlig er i spil i en organisation – eller i et individ. Med smittende begejstring leger og leder han sin knivskarpe indsigt ind i deltagerne og går via efterfølgende råd og vejledning med gennem hele processen – til forandringen står klart for alle.

MASTER IN HUMAN BEHAVIOR

Coach, mentaltræner, mentor eller det enzym, der sætter en udviklingsproces i gang. Kært barn har mange navne. Uanset hvilket mærkat, man sætter på Robert Rolfsted, er hans arbejde båret af en dybtfølt begejstring, energi og empati, der krydres med hans kraftfulde evne til at udfordre og provokere – lige der, hvor det er nødvendigt. Og så selvfølgelig en terrængående humoristisk sans.

Ofte kalder han sig med glimt i øjet for Master in Human Behavior – med det vigtigste aktiv og mål at kunne finindstille på de udfordringer, gruppen eller individet umiddelbart har i forhold til at nå sine udviklingsmål. Robert Rolfsted forstår at knække den enkeltes unikke kode – og dermed at sætte den enkelte fri.

ROBERTS EGNE REJSEN

Robert Rolfsted har selv været gennem en stor personlig krise. For år tilbage mistede han sin kone og moren til sine tre dejlige unger. Robert brugte Inside-Out principperne til at bringe sig selv og sin familie igennem tabet af Heidi – en proces, han har beskrevet i bogen ”Elsk med din Krise”.

Roberts rejse mod det autentiske jeg er siden fortsat. På det personlige plan – og i arbejdet med at indgyde virksomheder, medarbejdere – og andre rejsende – mod, selvrespekt og respekt.

Læs hvad andre siger

“Med sin evne til at udfordre individets indre begrænsende overbevisninger formår Robert at modellere bedre versioner af hvert enkelt menneske. Det giver personen motivation, passion, selvværd og indre energi. Og når det enkelte individ flytter sig på det mentale plan, spredes der betydningsfulde ringe i hans/hendes omverden. 

På den måde kan Robert bidrage til at flytte organisationer og skabe passionerede, energiske og motiverede medarbejdere – hvis virksomheden tør give ham lov. 

Det er en ny måde at tænke organisationsudvikling på, med fokus på individets passion og velbefindende, og i en stressplaget og til tider udbrændt tid, ligger der uden tvivl et stort potentiale i de nytænkende virksomheder, der i fremtiden vil lykkes med dette. 

Robert er en helt unik coach, og mødet med ham efterlader tydelige fodspor i menneskers hjerter og hjerner.”  Karina Heyckendorff Olesen

Tanker omkring forandringer … 

Dem der holder i længden

Hvorfor foredrag … 

Historien der bliver

Et spadestik dybere … 

Rummet der forandre

Her går vi hele vejen … 

Intet vil være det samme efter, bare bedre